say hi!
Dit zijn de 7 verplichte bedrijfsgegevens op Facebook

Wist je dat je op de Facebookpagina van je bedrijf of organisatie verplicht bent bepaalde gegevens te vermelden? Op straffe van boete als je het niet doet?

Deel deze blog

Win het vertrouwen van je online klanten

Op je website ben je verplicht bepaalde bedrijfsgegevens te vermelden. En als je daar even bij stilstaat, is dat eigenlijk niet meer dan logisch. We denken in de eerste plaats aan je bedrijfsnaam, adres en contactgegevens. Met die gegevens op je website creëer je alvast het nodige basisvertrouwen bij potentiële klanten. Maar wist je dat die verplichte bedrijfsgegevens ook op Facebook moeten staan? Meer zelfs, dat je ze moet vermelden op alle digitale platformen waarop je je bedrijf profileert? Doe je dat niet, dan loop je het gevaar een fikse geldboete te moeten betalen, uitgeschreven door FOD Economie.

Verplichte bedrijfsgegevens op Facebook én online

Als bedrijf wil je uiteraard concurrentieel zijn én blijven. In deze digitale tijden ben je het aan jezelf en je medewerkers verplicht om online aanwezig te zijn. Wist je dat 80% van alle koopintenties online beginnen? Je zorgt er dus maar beter voor dat mensen die geïnteresseerd zijn in je aanbod, product of dienst je bedrijf daadwerkelijk online terugvinden. Tussen haakjes, dat lukt beter als de copy beantwoordt aan de principes van SEO.

“Wist je dat 80% van alle koopintenties online beginnen? Je zorgt er dus maar beter voor dat mensen die geïnteresseerd zijn in je aanbod, product of dienst je bedrijf daadwerkelijk online terugvinden.”

Het is altijd meegenomen om naast je eigen website een goed uitgewerkte Facebookpagina te hebben, of extra aanwezig te zijn op een ander digitaal kanaal. We denken hierbij aan Instagram, YouTube, Pinterest … Al die digitale platformen hebben één zaak gemeenschappelijk. Op elk van hen ben je verplicht een aantal bedrijfsgegevens te vermelden. We sommen hieronder even op welke dat zijn.

Welke verplichte bedrijfsgegevens op Facebook, website én sociale media?

  1. De naam van je onderneming, het adres van je vestiging en je contactgegevens.
  2. Je ondernemingsnummer en btw-nummer indien van toepassing.
  3. Wie een vennootschap heeft, vermeldt zeker de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel en de bevoegde ondernemingsrechtbank. We illustreren dit even met ons eigen voorbeeld. Op de contactpagina van de Magelaanwebsite én de Facebookpagina prijkt de vermelding: RPR Gent. RPR staat voor rechtspersonenregister en Gent staat voor de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied van Magelaan.
  4. Wie een bepaalde beroepsvergunning moet voorleggen, zoals een boekhouder of makelaar, is verplicht de toezichthoudende autoriteit te vermelden. Ook wie zijn klanten onderwerpt aan een bepaalde gedragscode, zoals een sportclub, moet die specifiek omschrijven. Wie een gereglementeerd beroep uitoefent, moet dan weer informatie verstrekken over beroepstitel, bevoegde beroepsvereniging en beroepsregels.
  5. Maakt je website gebruik van cookies, dan neem je de zogenaamde cookieverklaring op.
  6. Verwerk je de gegevens van je klanten, dan speel je de nodige informatie door over de privacywetgeving. Lees hiervoor onze blog over de GDPR-regels.
  7. Verkoop je online? Dan geef je de klanten informatie over de prijs, aankoop- en leveringsvoorwaarden… Je geeft hen met andere woorden duidelijke en heldere informatie over wat ze bij jou kunnen aankopen en onder welke voorwaarden.

Met een kleine moeite vermijd je een hoge boete!

De FOD Economie controleert de bedrijfspagina’s en hun profielen op sociale media. We goochelen even met cijfers. Eén op de drie ondernemingen blijkt niet in orde te zijn met de wettelijk verplichte vermeldingen op Facebook, sociale media of op de website. Hopelijk behoor jij tot die 66% bedrijven die correct bezig zijn?

Onze tip? Vermijd die hoge boete en pas je gegevens op Facebook, sociale media en je website aan. Het is maar een kleine moeite!

Let’s create together!

contacteer ons

Magelaan - Let's Create

Word geïnspireerd door onze nieuwsbrief!