say hi!

Het is niet alleen belangrijk wat Magelaan doet, maar ook hoe dat gebeurt. Duurzaamheid staat bij Magelaan echt bovenaan. In alles wat we doen staat duurzaam ondernemen op nummer één.

Al van bij de oprichting functioneert Magelaan volgens de duurzame principes van CSR (Corporate Social Responsibility) en ESG (Environmental, Social en Governance – Milieu, Maatschappij en Bestuur). We doen integer zaken volgens economische, esthetische én ethische criteria en hebben altijd oog voor het belang van alle betrokken partijen.

Magelaan is blij en trots een B Corp te zijn

Magelaan heeft het prestigieuze B Corp-certificaat behaald en is daar bijzonder trots op. Want in België zijn er maar een handvol bedrijven die dat kunnen zeggen.

Als B Corp (B Corp staat trouwens voor B Corporation) behoort Magelaan tot een selecte club van ondernemingen wereldwijd die aan de strengste duurzaamheidscriteria voldoen.

Met het B Corp-certificaat worden we officieel erkend als onderneming die duurzaam en sociaal onderneemt en een positieve impact heeft op de wereld.

“Het B Corp-certificaat zien we als een waardevolle erkenning voor onze inspanningen rond duurzaamheid en een inspiratie om verder maatschappelijk te blijven ondernemen,”zeggen Leander De Cauter en Cathy Willem, bestuurders van Magelaan.

Magelaan en duurzaamheid

Ons duurzaam ondernemen uit zich in de manier waarop we samenwerken met klanten, leveranciers en medewerkers, maar ook in ons milieubewust handelen.

Duurzaamheid bij Magelaan vertaalt zich in de volgende pijlers.

Duurzaam omgaan met mensen

Magelaan kan je zeker omschrijven als een mensgerichte organisatie. Zo volgt Cathy Willem, een van de zaakvoerders van Magelaan, een postgraduaat in The Human Centered Organisation de focus ligt op verbindende communicatie, mindfulness, stressreductie, een persoonlijk opleidingsplan …

Hoe gaat Magelaan duurzaam met de medewerkers om?

  • We betrekken onze medewerkers bij het opstellen en uitwerken van de jaarlijkse operationele doelstellingen,
  • communiceren open over het beleid, de dagelijkse werking en het wel en wee van onze organisatie,
  • en we geloven sterk in de gelijkheid van kansen.

We vinden het belangrijk dat mensen kunnen groeien en ontdekken wat onze sector en onze business inhoudt. We bieden daarom ook stages en werkplekleren aan.

In december 2018 mochten wij van de Gezinsbond het Charter gezinsvriendelijke organisatie ontvangen. Dat label bekroont bedrijven die hun medewerkers als het belangrijkste kapitaal beschouwen en navenant behandelen. Als bedrijf zijn we voortdurend op zoek naar een harmonisch samengaan van werk en gezin.

Duurzaam omgaan met klanten en leveranciers

Waarop focussen we in onze relatie met klanten en leveranciers?

Het Magelaan-team:

  • verleent altijd correct communicatieadvies met het oog op kostenefficiëntie,
  • onderzoekt de best mogelijke communicatievorm in print of digitaal, zelfs al resulteert dat in minder omzet voor ons,
  • en besteedt veel aandacht aan de milieu-impact van de producten.

Onder duurzame relaties met onze leveranciers verstaan we ook fijn en attent met elkaar omgaan, met wederzijds begrip voor elkaars deadlines en druktes.

 

Ontdek hoe wij onze klanten helpen over duurzaamheid te communiceren.

Duurzaam omgaan met het milieu

Duurzaam ondernemen en duurzaamheid uiten zich ook in het zorg dragen voor het milieu, zowel binnen het productieproces als in de dagelijkse werking.

Nu al nemen we heel wat maatregelen om ecologisch te werk te gaan en zoeken we constant naar nieuwe manieren om nog meer ons steentje bij te dragen. Zo kiezen we er bewust voor onze bedrijfsfiets of het openbaar vervoer te gebruiken voor korte verplaatsingen, en een deelauto of openbaar vervoer voor de langere.

Magelaan is ook aangesloten bij energieleverancier Ecopower die ons 100% groene stroom levert.

Duurzaam omgaan met de maatschappij

Een duurzame onderneming bestaat nooit op zichzelf maar houdt altijd rekening met de omgeving. Magelaan tracht ook in een iets ruimer geografisch gebied de principes van duurzaam ondernemen uit te dragen. Dat doen we door regelmatig onze kennis en knowhow ter beschikking te stellen van sociale organisaties en verenigingen.

Wist je dat Magelaan financiële partner is van Streekfonds Oost-Vlaanderen die lokale initiatieven ondersteunt?

Duurzaam ondernemen doen we ook samen

Duurzaam ondernemen doet Magelaan ook in samenwerking met andere duurzame ondernemers.

Magelaan en The Shift

Magelaan is overtuigd lid van The Shift, het Belgische verzamelpunt voor duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Samen met 600 institutionele leden bewandelen we de weg naar een duurzamere maatschappij en economie binnen het internationale kader van de SDG’s (Sustainable Development Goals).

Dat doen door met elkaar te overleggen, deskundigheid en kennis over duurzaamheid uit te wisselen en onze netwerken te delen.

Magelaan en Etion

Etion brengt waardengedreven en waardenbewuste ondernemers en bedrijfsleiders samen.

Magelaan is dan ook enthousiast lid. We ontmoeten er gelijkgestemden, zoeken naar waarden die ons drijven en gaan in op onderwerpen die ons ondernemerschap ondersteunen.

Magelaan en ACC

Ook van ACC, de vakvereniging van de Belgische communicatie- en eventbureaus, is Magelaan een overtuigd lid.

De vereniging verdedigt onze belangen en stelt mee ethische codes op voor influencers, eerlijke praktijken in de reclame (JEP) en reclame voor kinderen. Ze zorgt er bovendien voor dat de gevraagde inspanningen bij pitches in verhouding zijn.

Magelaan en Vonk

Magelaan is ook lid van Vonk, het netwerk voor interne communicatie. Dit brede netwerk telt zo’n 500 interne communicatieprofessionals in Vlaanderen en Brussel die werken voor zowel multinationals, kmo’s, privébedrijven als socialprofit- en overheidsorganisaties.

Ze houden de vinger aan de pols van trends in duurzaam ondernemen.

Magelaan staat 100% voor duurzaam ondernemen

Zie je het zitten samen te werken met een communicatiebedrijf dat duurzaamheid werkelijk in- en uitademt?

Neem dan contact met ons op.

We kijken ernaar uit even duurzaam met jou en je team om te gaan, en mooie, duurzame zaken te creëren.

Ontdek hoe wij onze klanten helpen over duurzaamheid te communiceren.

bekijk ons werk

Magelaan - Let's Create

Word geïnspireerd door onze nieuwsbrief!