say hi!
Europese toegankelijkheidswet: websiterevolutie komt eraan!

De European Accessibility Act (EAA of de Europese toegankelijkheidswet) staat op het punt om de toegankelijkheid van websites baanbrekend te verbeteren. Met ingang van 28 juni 2025 verplicht de EAA alle digitale producten om te voldoen aan de strenge WCAG 2.1 (AA)-richtlijnen, nu al verplicht voor overheidswebsites. Het doel? Inclusiviteit voor mensen met een handicap garanderen. Benieuwd of de European Accessibility Act ook een impact heeft op jouw website? Lees verder, en je komt er alles over te weten.

Deel deze blog

Hoe ver reikt de Europese toegankelijkheidswet?

De Europese toegankelijkheidswet schrijft voor dat ALLE digitale producten, inclusief websites, moeten voldoen aan de WCAG 2.1 (AA)-richtlijnen. Deze wet wordt op 28 juni 2025 van kracht en wil gelijke toegang tot digitale inhoud bevorderen voor iedereen. Websites moeten dus in de eerste plaats toegankelijk zijn.

Alle websites die na deze datum gelanceerd worden zullen aan deze strengere standaarden moeten voldoen. Enkel kleinere bedrijven met minder dan tien werknemers en een jaaromzet van minder dan twee miljoen euro zullen gedeeltelijk worden vrijgesteld.

Heb je al een website? Dan krijg je vijf jaar extra de tijd om aan de toegankelijkheidsrichtlijnen te voldoen. Uitstel tot 28 juni 2030 dus.

Let wel, vijf jaar is verre van een oneindige periode.

Je begint het best je website nu al toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Want doe je dat niet, dan loop je het risico inhoud te blijven produceren die niet voldoet aan de strengere richtlijnen. En dan moet je dat later allemaal rechtzetten.

Een aantal voorbeelden? Het lettertype moet voldoende groot zijn, er moet voldoende contrast zijn tussen achtergrondkleur en tekst, bij de afbeeldingen horen beschrijvingen te komen…

Een toegankelijke website is trouwens de logica zelve

Wist je dat ongeveer 16% van de wereldbevolking een handicap heeft, tijdelijk of permanent? Deze Europese toegankelijkheidswet is dus van het grootste belang voor heel veel mensen.

In België hebben ongeveer 2 tot 3 personen op de 100 een visuele handicap en 1 op de 1000 is zelfs volledig blind. In concrete cijfers komt dat neer op minstens 280.000 slechtzienden en 12.000 blinden.

Op de website van slechtzienden kan je lezen dat veel mensen pas op latere leeftijd een visuele handicap krijgen. 85% van de personen met een visuele handicap zijn bijvoorbeeld ouder dan vijftig. In onze vergrijzende samenleving zal het aantal slechtzienden tegen 2030 naar verluidt stijgen met 37 procent. Een cijfer om even bij stil te staan.

Uit onderzoek blijkt bovendien dat 71% van de gebruikers met een handicap een website meteen verlaat als die niet toegankelijk is. Tel uit je verlies! Ook hier is voorkomen beter dan genezen.

Magelaan heeft al ervaring met het toegankelijk maken van websites voor mensen met een beperking. Zo voldoet de website van REVA vandaag al aan alle richtlijnen, en is die volledig opgebouwd conform de Any Surfer-voorschriften.

Even een extra woordje uitleg. Zowel Anysurfer als de EAA volgen de WCAG 2.1-richtlijnen. Om het label van Anysurfer te behalen moet je minstens niveau A halen. Omdat we met REVA zelfs het niveau AA halen, voldoen we nu al aan de EAA-eisen.

Ook onze blog over “Hoe een website bouwen voor mensen die kleurenblind zijn” dateert al van 2015. Nog zo’n opvallend cijfer: wist je dat 8% van de mannelijke bevolking kleurenblind is? Dat wil zeggen dat bijna 1 op de 10 mannelijke bezoekers je website wellicht niet ziet zoals jij dat voor ogen hebt.

Het goede nieuws? Door de Europese toegankelijkheidswet is dat probleem binnenkort opgelost.

Wat je moet weten over de WCAG 2.1-richtlijnen

Om te voldoen aan de Europese toegankelijkheidswet zal je als bedrijf al je digitale producten, inclusief je website, toegankelijk moeten maken.

De WCAG 2.1 (AA)-richtlijnen staan bekend als Web Content Accessibility Guidelines en behandelen verschillende aspecten zoals:

 • duidelijke lettertypen
 • navigatie-elementen
 • alternatieve invoermethoden

WCAG 2.1 richt zich op vier belangrijke gebieden: zichtbaarheid, bruikbaarheid, begrijpelijkheid en robuustheid. Door deze richtlijnen te volgen, kunnen website-eigenaars ervoor zorgen dat hun inhoud toegankelijk is voor personen met een handicap.

Handhaving van de Europese toegankelijkheidswet

De handhaving valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele lidstaten, en in het begin zal het wat zoeken zijn. Je kan het wat vergelijken met de handhaving van de General Data Protection Regulation (GDPR). Ook toen kostte het tijd om een ​​organisatie op poten te zetten die belast is met handhaving.

In een vorige blog hebben we al uiteengezet hoe je omgaat met de GDPR in je marketing.

Sancties voor niet-naleving zullen wellicht vergelijkbaar zijn met de boetes die worden opgelegd voor het verkeerd verwerken van persoonlijke gegevens onder de GDPR. Wellicht worden ze hoog genoeg om ervoor te zorgen dat organisaties toegankelijkheid serieus nemen.

Er is één groot verschil met de GDPR. Meer dan mailverkeer of nieuwsbrieven zijn websites openbaar toegankelijk. Het wordt dus al bij al relatief eenvoudig om na te gaan of je website de WCAG 2.1-richtlijnen naleeft. Het detecteren en bestraffen van overtredingen zal dus ook een pak sneller verlopen.

Begrijp je nu waarom het belangrijk is om je als bedrijf voor te bereiden op de handhaving van de Europese toegankelijkheidswet?

Hoe bereid je jouw website nu voor op de EAA?

Om jouw website voor te bereiden op de EAA neem je het best proactieve maatregelen om ervoor te zorgen dat de toegankelijkheidsrichtlijnen worden nageleefd:

 • Begin nu al met het werken aan de toegankelijkheid van je website
 • Raadpleeg experts of webdesigners (zoals de webdesigners van Magelaan) om vast te stellen welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn
 • Identificeer gebieden die verbetering nodig hebben
 • Stel veranderingen voorop
 • Betrek meerdere belanghebbenden bij het implementeren van toegankelijkheidsverbeteringen

Extra’s op het vlak van websitetoegankelijkheid

Om een inclusieve online ervaring te creëren is het essentieel dat jouw website prioriteit geeft aan toegankelijkheid. Je houdt daarom het best ook rekening met aanvullende factoren die verder gaan dan de richtlijnen van de Europese toegankelijkheidswet.

Hoe garandeer je een echt inclusieve ervaring voor alle gebruikers?

 • User experience (UX) design: dat richt zich op het creëren van een naadloos en intuïtief traject voor gebruikers. Het omvat overwegingen zoals duidelijke en beknopte inhoud, eenvoudige navigatie en intuïtieve gebruikersinterfaces.
 • Responsive design: dat zorgt ervoor dat websites toegankelijk en functioneel zijn op verschillende apparaten en schermformaten.
 • Houd ook rekening met de behoeften van gebruikers met cognitieve beperkingen, zoals het geven van duidelijke instructies en het minimaliseren van afleiding.

Impact van de Europese toegankelijkheidswet op jouw website?

Een ding is zeker, de European Accessibility Act (EAA) zal belangrijke veranderingen met zich meebrengen voor de toegankelijkheid van websites, waaronder zeker ook de jouwe. Werk dus proactief aan de toegankelijkheid van je website om te voldoen aan de Europese toegankelijkheidswetgeving.

Het is van cruciaal belang om deskundige evaluaties in te winnen, verbeterpunten te identificeren en uitgebreide implementatieplannen op te stellen om in dit veranderende tijdperk te kunnen navigeren.

Magelaan helpt je daar graag bij!

contacteer ons

Magelaan - Let's Create

Word geïnspireerd door onze nieuwsbrief!