say hi!
CSRD richtlijn: communiceren over duurzaamheid moet weldra

Deel deze blog

Je hebt wellicht al gehoord van de Europese Green Deal? Om klimaatneutraal te zijn tegen 2050 heeft de EU een reeks ambitieuze duurzaamheidsregels en -doelstellingen gedefinieerd. In april 2021 keurde de Europese Commissie een bijkomende nieuwe richtlijn goed, de Corporate Sustainability Reporting Directive (de CSRD richtlijn of CSRD directive). Je kan die omschrijven als een verplichte duurzaamheidsrapportage voor bedrijven, nu enkel voor grote ondernemingen, maar binnen afzienbare tijd ook voor kmo’s.

Het doel van de CSRD is te komen tot meer transparantie en betere duurzaamheidsinformatie. De richtlijn bepaalt dat bedrijven onafhankelijk moeten rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

Zoals je je kunt voorstellen komt daar veel voorbereidend werk bij kijken. Grote ondernemingen moeten niet alleen alle vereiste gegevens en toekomstgerichte informatie verzamelen, die gegevens moeten ook strategisch toepasbaar zijn, geïnterpreteerd op ondernemingsniveau én goedgekeurd door het personeel.

Daarmee is het nog niet gedaan. Vervolgens moeten de grote bedrijven alle genomen stappen op weg naar meer duurzaamheid noteren. En dat rapport moet dan nog worden gecontroleerd door externe bureaus. Je merkt het, geen kattenpis dus.

Geldt de CSRD richtlijn ook voor jouw kmo? Ja, vanaf 2024!

In eerste instantie zijn het vooral de grote beursgenoteerde bedrijven die de Europese richtlijn moeten volgen.

Is jouw bedrijf een grote Europese onderneming? Of een van de beursgenoteerde ondernemingen? In dat geval is de CSRD richtlijn er nu al voor jou!

Vanaf 2024 moet je als bedrijf met 250 of meer werknemers (of met 40 miljoen euro omzet per jaar en/of 20 miljoen euro in totale activa) jaarlijks een verslag publiceren over jouw maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je omschrijft met andere woorden de gevolgen van je handelen als bedrijf voor mens en natuur.

Wat betekent de CSRD richtlijn nu concreet?

Grote bedrijven in Europa moeten al op 1 januari 2023 beginnen met het verzamelen van de vereiste gegevens om in 2024 een rapport vol transparante informatie te kunnen voorleggen. De gegevens moeten strategisch toepasbaar zijn en geïnterpreteerd op ondernemingsniveau. Verder zijn die grote Europese bedrijven verplicht interne kaders op te starten en er zeker voor te zorgen dat alle medewerkers hun verhaal onderschrijven.

De verplichte langetermijnrapportage is gebaseerd is op het beginsel van dubbele materialiteit. Deze heeft een dubbele focus.

 • Van belang voor de consument is de mogelijke positieve en negatieve impact van de organisatie op milieu en maatschappij.
 • Van belang voor onder meer de investeerder is het materiële effect van duurzaamheidsgerelateerde risico’s en financiële kansen voor de organisatie.

Met behulp van een dubbele materialiteitsanalyse is het mogelijk om vanuit beide standpunten pertinente kwesties te signaleren. Zo kan je thema’s en zaken categoriseren als tastbaar volgens waarschijnlijkheid, omvang, reikwijdte, vindbaarheid en maatschappelijke waarde. De inzichten kan je dan formuleren in een duurzaamheidsstrategie.

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) hebben gelukkig iets meer tijd om hun zaken op orde te krijgen. Als kmo moet je pas in 2026 aan de CRSD voldoen. Maar verkijk je niet op die latere datum want die zal er zijn voordat je het weet.

Om in 2025 CRSD-ready te zijn, moet je als kmo al in 2024 aan de voorbereidingen beginnen. En 2024,
dat is volgend jaar al.

Het goede nieuws? Magelaan en partners helpen ook jouw kmo

Magelaan werkt samen met enkele partners bij het uittekenen van je duurzaamheidsstrategie en het inhoudelijk opmaken van zo’n rapportering.

Je hoort naar buiten te komen met de ESG-inspanningen die je als bedrijf doet. Maar naast de inhoud zijn ook de vorm en het visuele belangrijk, en net op dat gebied beschikt Magelaan over massa’s expertise.

We helpen je graag met de opmaak van je rapport en de communicatie errond, zoals we dat onder meer hebben gedaan voor het duurzaamheidsverslag van Lidl en het duurzaamheidsverslag van Vanheede.

Waarover gaat de CSRD richtlijn?

Grote bedrijven moeten rapporteren over hun koolstofemissies, sociaal kapitaal, sociale impact en andere indicatoren, én over de effecten van hun waardeketen op de biodiversiteit en de mensenrechten.

De CSRD richt zich inhoudelijk voornamelijk op vier kernthema’s:

 • gezondheid en veiligheid,
 • financiële informatie en economie,
 • infrastructuur,
 • en milieu.

Het verslag zal:

 • ingaan op potentiële financiële risico’s in verband met materiële duurzaamheidsontwikkelingen,
 • de ecologische en sociale gevolgen van de onderneming voor mens en milieu,
 • langetermijndoelstellingen meten,
 • zowel financiële als niet-financiële details bevatten over immateriële activa en sociaal kapitaal,
 • en een externe controle bevatten van de financiële overzichten.

Het uiteindelijke doel van de huidige richtlijn is ervoor te zorgen dat duurzaamheidsverslagen aan alle noodzakelijke vereisten voldoen en daardoor zowel de kwaliteit als de vergelijkbaarheid verbeteren. De kwaliteit van duurzaamheidsinformatie zal dus de hoogte ingaan. En dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Het waarom van de CSRD richtlijn

Rapporteren over duurzaamheid of ESG (Environmental, Social and Governance) is al enkele jaren in opmars en die evolutie versnelt alleen maar. Dat komt omdat de urgentie van wereldwijde maatschappelijke en klimatologische uitdagingen steeds zichtbaarder wordt – ook dicht bij huis – en dus ook beter begrepen wordt. Mensen worden daarom steeds mondiger over wat zij verwachten op het gebied van duurzaamheid.

Ook de belangstelling voor ESG-aangelegenheden van beleggers en andere financiële marktdeelnemers neemt toe. Zij willen meer gedetailleerd begrijpen hoe ondernemingen waarin ze investeren het doen op het vlak van duurzaamheid. Maar om dat te kunnen doen hebben ze juiste, betrouwbare en toegankelijk gegevens nodig.

En hier komt de verplichte duurzaamheidsrapportage van de EU-regelgeving kijken, de CSRD richtlijn dus.

Conclusie?

Als duurzaam bedrijf is Magelaan pertinent voorstander van de CSRD richtlijn omdat het een belangrijke stap voorwaarts betekent voor verantwoord en duurzaam ondernemen.

Vanaf 2024 wordt die richtlijn ook verplicht voor kmo’s, en dat zal de weg naar duurzaamheid alleen maar versnellen.

Meer bedrijven zullen serieus werk maken van duurzaamheid en hun steentje bijdragen aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Dat is trouwens een absolute must als we willen dat onze toekomstige generaties net zo van de aarde kunnen genieten als wij nu doen.

Magelaan en partners helpen je graag je rapport inhoudelijk en visueel vormgeven!

contacteer ons

Magelaan - Let's Create

Word geïnspireerd door onze nieuwsbrief!