say hi!

Communiceren met je doelgroep doe je met behulp van een communicatieplan. Communicatieplan nodig? Deze onderdelen horen er allemaal bij.

Deel deze blog

Wil je succesvol communiceren met je doelgroepen?

In dat geval is er maar één goede manier om te werk te gaan en dat is je te baseren op een communicatieplan. Want dat je een communicatieplan nodig hebt, heeft de ervaring al meer dan eens uitgewezen.

Een communicatieplan is onderdeel van je marketingstrategie. Je bepaalt je marketingdoelen én de manier om die te bereiken, je legt dus je communicatieplan vast. Een communicatieplan bestaat altijd uit een vast aantal onderdelen en toch is geen enkel plan identiek. Dat komt omdat je elk plan aanpast aan jouw situatie, en die is niet alleen altijd anders, maar evolueert ook constant. Een communicatieplan vormt de neerslag van de communicatieacties binnen een project dat nooit stilstaat maar altijd in beweging is. Een communicatieplan volgt dat ritme, evolueert mee en past zich dus ook continu aan.

Even een voorbeeld ter verduidelijking

In de wereld van de communicatie draait alles rond boodschap, kanaal en ontvanger. De drie pijlers zijn belangrijk, maar in se bepaalt het doelpubliek alles. Denk maar aan hoe verschillend je communiceert als je praat met je personeel, of als je je richt tot je klanten. En dat is niet meer dan logisch. In eerste instantie zijn alle onderdelen van elk communicatieplan gelijk. Het is de invulling ervan die verschilt naargelang van de situatie. In sommige situaties zal je bij het ene onderdeel dieper gaan dan bij het andere. Een communicatieplan dient dus niet alleen opgesteld, maar ook voortdurend aangepast.

Een communicatiespecialist kan je helpen alle onderdelen correct in te vullen én bij te sturen. Magelaan stelt zich graag ter beschikking.

Communicatieplan nodig? Deze onderdelen horen erbij

Wil je meteen een goed communicatieplan? Dan hoor je de volgende acties te ondernemen.

  • Analyseer: zorg voor een interne en externe analyse van je organisatie. Deze behoorlijk tijdrovende klus verdien je later dubbel en dik terug.
  • Bepaal je doelgroep: wie zei ook alweer dat communicatie enkel succesvol is als je je richt op het juiste doelpubliek? Het blijft een waarheid als een koe. Dat je je doelgroep juist bepaalt, aflijnt en segmenteert is van het allergrootste belang want dé basis voor succes. Verschillende doelgroepen kunnen uiteraard ook.
  • Leg je doelstellingen vast: voor elk van je doelgroepen leg je één doelstelling vast, je formuleert die op een SMARTe manier: Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdsgebonden.
  • Formuleer je boodschap: verwoord één boodschap voor elk van je doelgroepen.
  • Bepaal je communicatiestrategie: kies met welke communicatiemiddelen je over je boodschap wilt communiceren per doelgroep, op welk moment je dat zal gaan doen en via welke kanalen.
  • Bereken je financiële situatie: hoeveel zal de uitvoering van het communicatieplan je kosten?
  • Vat dit alles samen in een communicatiematrix: toon in een mooi schema met welke doelgroep je communiceert, welke boodschap je overbrengt, welke middelen je gebruikt, wanneer je dit allemaal doet en wat het allemaal kost.

Constant evalueren is aangewezen

Je moet je communicatieplan af en toe evalueren om tijdig te kunnen bijsturen. Tussentijds evalueren is ontzettend belangrijk om de voortgang van je communicatieplan in de gaten te houden. Op die manier kan je fouten vermijden. Komen ze toch voor, dan kan je ze nog bijsturen. Een communicatieplan is nooit statisch, maar kenmerkt zich inderdaad door beweging. Bij de eindevaluatie bepaal je of je de doelstellingen van je communicatieplan hebt behaald. Op dat ogenblik ga je na wat goed ging, wat minder goed ging, wat beter kon.

Doorgaans maakt elke ervaring je rijker, ook de negatieve. Maar omdat er zakelijk zoveel afhangt van een goed communicatieplan, is het misschien toch beter om aan te kloppen bij een communicatiespecialist als je een communicatieplan nodig hebt.

Communicatieplan nodig? Toch veel werk, niet?

Je merkt het, het opstellen van een communicatieplan is helemaal niet evident. Het evalueren ervan ook niet. Het bijsturen nog minder. Heb je een communicatieplan nodig? Dan kan het een goed idee zijn om een beroep te doen op een communicatiespecialist als Magelaan. Ons team bestaat uit ervaren communicatiemensen en marketeers die weten wat ze doen, en die maar één doel hebben: bedrijven zoals het jouwe te helpen meer en betere zaken te doen.

Nog een voordeel? Je kan hiervoor een beroep doen op de KMO-portefeuille, waardoor je een deel van de factuur voor marketing- en communicatieadvies doorschuift naar de overheid.

Communicatieplan nodig?

contacteer ons

Magelaan - Let's Create

Word geïnspireerd door onze nieuwsbrief!