say hi!

Groot tekort aan mensen in de zorg deels opgelost

Er is een groot tekort aan mensen in de zorg, dat weet zelfs het kleinste kind. Maar een gedeeltelijke oplossing dient zich aan. De overheid biedt werkende mensen de mogelijkheid om een betaalde zorgopleiding te volgen. Volgens ons een heel mooi initiatief.

Febi, de koepel van vormingsfondsen in de zorgsector, klopt bij ons aan met de vraag of we ons willen buigen over de wervingscampagne.

We doen dat graag en meteen in de beide landtalen, mét succes!

“Dankzij de geslaagde campagne van Magelaan hebben we de campagne vroegtijdig moeten stopzetten.” - Febi

Aanpak

We onderzoeken welke mensen vatbaar zijn voor een dergelijk ‘veranderen-van-job-naar-de-zorg’-voorstel. En indien ze daarvoor openstaan, wat belemmert hen dan om daadwerkelijk “iets in de zorg” te gaan doen?

Mensen blijken zich vooral zorgen te maken over de financiële implicaties. “Een opleiding volgen die leidt naar mijn droomjob in de zorg? Allemaal goed en wel. Maar wie betaalt dan de facturen?” Gelukkig is er het betaalde aanbod van de overheid.

Concept

Het wordt gauw duidelijk dat we de doelgroep het best kunnen bereiken via Facebook. We onderzoeken voor welk soort beelden de doelgroep gevoelig is en welke argumenten hen het meest overtuigen. Naast het “iets willen doen voor mensen” is dat vooral de financiële geruststelling.

De slogan, campagnebeelden en begeleidende teksten doen we daar volledig op aansluiten.

De voorwaarden en aanvraagprocedure zijn vrij complex. Om de mensen te helpen door de bomen het bos te zien creëren we een ‘explainer video’. In die uitlegvideo zetten geanimeerde figuurtjes alle voorwaarden en de te nemen stappen helder en duidelijk uiteen.

De campagne is een succes. De mailbox van Febi loopt over van de aanvragen. In totaal schrijven 869 mensen zich in om het traject te volgen. Kostprijs van deze Febi-campagne? Ongeveer 29 euro per dag.

Let’s create together!

contacteer ons

Magelaan - Let's Create

Word geïnspireerd door onze nieuwsbrief!