say hi!

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van Magelaan bv, Blekersdijk 14 in 9000 Gent (België) met ondernemingsnummer 0843.543.573 (Hierna ‘Magelaan bv’ genoemd). In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Magelaan bv voldoet aan de bepalingen van de GDPR.

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons zeer belangrijk. We nemen die dan ook ernstig. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Magelaan bv verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
  • De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
  • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Magelaan bv te kunnen uitvoeren;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
  • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

Artikel 3: Minderjarigen

Magelaan bv heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar.

Artikel 4: Beveiliging

Onze ICT-infrastructuur en –procedures zijn GDPR-compliant en sterk beveiligd.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen.

Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je inzien en veranderen. Het volstaat hiertoe om een mail met uw vezoek te sturen naar privacy@magelaan.be.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Het volstaat hiertoe om een mail met uw vezoek te sturen naar privacy@magelaan.be.

Artikel 8: Delen met anderen

Magelaan bv verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 9: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Let’s create together!

contacteer ons

Magelaan - Let's Create

Word geïnspireerd door onze nieuwsbrief!