say hi!

Dyzo wou nog meer zelfstandigen in nood helpen en vroeg Magelaan een fondsenwervingscampagne voor Dyzo te orkestreren. Het resultaat? Meer dan opmerkelijk.

Deel deze blog

Opmerkelijk eindcijfer

We maken meteen het resultaat bekend van deze geldinzamelingscampagne voor zelfstandigen in moeilijkheden. De hele fondsenwervingscampagne voor Dyzo leverde de som op van 49.157,49 euro. En daar was Dyzo zeer blij mee. Dat bedrag stelt hen inderdaad in staat nog meer zelfstandigen in moeilijkheden te bereiken en te helpen, en dat was toch de bedoeling.

Dyzo in het kort

Dyzo is een organisatie die zelfstandigen in moeilijkheden ondersteunt. Dyzo staat hen bij, biedt hen advies aan en helpt hen op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Tot nu toe slaagt Dyzo erin die diensten volledig gratis aan te bieden. Er is niet alleen de financiële steun van de Vlaamse overheid, er zijn ook tientallen vrijwillige medewerkers aan de slag. Maar bijkomende fondsen en extra geld zijn uiteraard altijd welkom.

Dyzo wou nog meer zelfstandige ondernemers in moeilijkheden bereiken om hen op de hoogte te brengen van het bestaan van Dyzo en van haar dienstenaanbod. De organisatie besloot daarom een campagne te lanceren om particulieren, bedrijven en organisaties te motiveren geld te doneren voor ondernemers in nood. Magelaan kreeg vervolgens de vraag om die fondsenwervingscampagne voor Dyzo te realiseren.

Hoe pakte Magelaan de fondsenwervingscampagne voor Dyzo aan?

Brainstorm

We hielden een eerste brainstorm met de directeur van Dyzo en een ervaringsdeskundige, een zelfstandig ondernemer die ooit zelf door Dyzo werd geholpen. Beide heren slaagden erin een duidelijk beeld te geven van de organisatie, haar dienstenaanbod en vooral haar meerwaarde. De creatieve campagne-ideeën vlogen heen en weer over de tafel, zonder ook maar enige rem of beperking. En zo hoort het ook een brainstormsessie. Wat is de boodschap van de fondsenwervingscampagne voor Dyzo? Op welk doelpubliek richten we ons? Welke kanalen gebruiken we? Hoe brengen we alles in beeld? Ideeën voor een slogan? Een campagnebeeld? Het was best een vruchtbare meeting.

Campagnebeeld

De raad van bestuur van Dyzo hakte de knoop door over het campagnebeeld: Dyzo is de reddingsboei die wordt uitgegooid naar zelfstandigen in nood.

Speerpunt van fondsenwervingscampagne voor Dyzo

Omdat Dyzo ondernemers in moeilijkheden ondersteunt, focusten we op een menselijk verhaal met oog voor het persoonlijke verhaal van een ondernemer. We besloten een kort filmpje te draaien specifiek gericht op een doelpubliek van zelfstandige ondernemers. Zij zouden worden aangesproken door een zelfstandige collega die jaren geleden door Dyzo werd geholpen, en die er zo in slaagde zijn bedrijf boven water te houden. Regisseur Pieter Goethals maakte het filmpje en ook hij was op de brainstormsessie present. Zijn aanwezigheid was een schot in de roos, want zo kon hij meteen deskundige en creatieve input geven over de manier van filmen, de boodschap, de beeldtaal. Magelaan schreef de vragen uit voor de geïnterviewden in het filmpje. Creative Genes schoot en monteerde de beelden, de projectcoördinatie was in handen van Magelaan. En dit is het resultaat: het filmpje van Dyzo.

Campagnebrief naar zelfstandigen

Onze copywriter schreef een overtuigende fondsenbrief bedoeld voor de relaties van Dyzo. De vormgever van dienst goot de brief in een mooie en opvallende lay-out en fleurde hem op met het beeld van een reddingsboei en een still uit het filmpje. De herkenning werd op die manier meteen een stuk groter.

Kernboodschap

Zowel op papier als in het filmpje benadrukte de campagne het succes van Dyzo:

‘55% van de ondernemingen die bij ons aankloppen zijn twee jaar later nog steeds actief. We willen die cijfers nog hoger, en daarom hebben we uw financiële hulp nodig.’

Die boodschap én het promofilmpje kregen een prominente plaats op de website van Dyzo. Uiteraard werd het filmpje via alle mogelijke digitale kanalen verspreid, van Facebook over LinkedIn tot Twitter. De fondsenbrief werd verstuurd naar alle relaties. De mensen die een gift deden, kregen vervolgens een mooi bedankingskaartje in de bus.

Realiseren we ook voor jou een succesvolle campagne?

contacteer ons

Magelaan - Let's Create

Word geïnspireerd door onze nieuwsbrief!