say hi!

Lidl is écht met duurzaamheid bezig. Het bedrijf maakt in zijn duurzaamheidsverslag duidelijk waarom en hoe ze dat doen. Magelaan verzorgde inhoud en vorm.

Deel deze blog

Er zijn bedrijven die écht met duurzaamheid bezig zijn. Eén ervan is de retailer Lidl. Die wil uiteraard aan de buitenwereld duidelijk maken waarom en hoe ze dat doen. Onder begeleiding van het bedrijf Sustenuto hebben ze een strategie uitgewerkt. De resultaten wilden ze in een duurzaamheidsverslag gieten, maar wel eentje dat niet saai is en toch alle belangrijke gegevens bevat. Magelaan had er meteen een uitdagende klus bij. Download het duurzaamheidsrapport van Lidl.

Het aangename en het nuttige

Lidl is één van de grote spelers in de Europese retailsector. Je mag er dan ook zeker van zijn dat ze zich zeer bewust is van de impact van haar activiteiten. Door duurzamer te werken verkleint de groep haar impact én verbetert ze haar verkoop en marges. Het is en blijft nu eenmaal een bedrijf. Lidl kiest ervoor het nuttige aan het aangename te paren. Minder kilometers voor leveringen met de vrachtwagen leiden bijvoorbeeld niet alleen tot minder CO2-uitstoot, maar ook tot minder kosten tout court.

Concrete duurzame doelstellingen

Verduurzamen doe je niet zomaar in het wilde weg, daar heb je een plan voor nodig. En dat is precies wat Lidl gedaan heeft. De groep is vertrokken van de Sustainability Development Goals van de Verenigde Naties en heeft die doelstellingen concreet vertaald in een strategie voor het bedrijf. Vijf pijlers zijn daarbij belangrijk: assortiment, medewerkers, milieu, maatschappij en businesspartners. Voor elk van die pijlers heeft Lidl een aantal acties voorzien met concrete en meetbare doelstellingen. Een voorbeeld? Tegen 2020 moeten de voedselverliezen een kwart minder groot zijn dan in 2015.

Duurzaamheidsverslag leesbaar en zichtbaar

Toen Magelaan voor het eerst met Lidl samenzat, werd één ding meteen duidelijk. We moesten de realisaties vooral zichtbaar en leesbaar maken. Concreet zouden we de highlights van de realisaties met heldere, korte teksten, infographics en illustraties verduidelijken. Het zijn trouwens niet alleen de successen die aan bod komen. Elke pijler in het verslag geeft een eerlijk overzicht van de resultaten per doelstelling, samen met een indicatie of de retailer on track is of niet.

Internationale tegemoetkoming

Met dit duurzaamheidsverslag wil Lidl aan de internationale vereisten voldoen. Daarom rapporteert Lidl volgens de hoogst mogelijke standaard, de GRI Standards. Bovendien deed Ernst & Young een audit van de belangrijkste acht KPI’s die in het duurzaamheidsverslag opgenomen zijn. Dat kan tellen als het op geloofwaardigheid aankomt.

Samenwerking Magelaan en Lidl

Magelaan zorgde niet alleen voor een mooie basisversie van het rapport in het Nederlands, maar ook voor de vertaling naar het Frans en het Duits en voor de taalwissels van de opmaak. Het eindresultaat in drie talen was slechts mogelijk dankzij de heel intense samenwerking tussen Lidl en Magelaan. Elk beeld, elk woord, elke stap in de productie werd intern en onderling nauwgezet geëvalueerd, aangepast, weer getoetst … tot het best mogelijke gerealiseerd was.

Het vervolg mag er ook wezen

Toen het verslag af was, wilde Lidl nog iets nieuws maken voor de medewerkers. Iets dat waarde had en toch de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf in het licht stelde. Dat kwam er in de vorm van een kalender: per maand één highlight, één verhaal van een leverancier of medewerker, één realisatie en één doelstelling voor de komende jaren. Heel eenvoudig, heel uitgepuurd, maar vooral een krachtige boodschap: wij van Lidl gaan resoluut voor een duurzame toekomst.

Magelaan is blij aan het duurzaamheidsverslag en de personeelskalender te hebben kunnen meehelpen.

Lidl maakt in haar duurzaamheidsverslag duidelijk hoe duurzaam ze opereert en waarom.

Let’s create together!

contacteer ons

Magelaan - Let's Create

Word geïnspireerd door onze nieuwsbrief!