say hi!

Als bedrijf hoor je te communiceren over duurzaam ondernemen, want dat opent deuren. Zeker als je coherent, transparant en concreet over CSR communiceert.

Deel deze blog

Als bedrijf duurzaam bezig? Dan hoor je te communiceren over duurzaam ondernemen. Bedrijven in Vlaanderen doen veel rond CSR (Social Corporate Responsibility) maar komen daar te weinig mee naar buiten. Komt dat omdat ze hun inspanningen onderschatten? Dat ze die te klein vinden om over te praten? Communiceren over duurzaam ondernemen en over de acties in je bedrijf biedt nochtans heel wat opportuniteiten. Helaas worden die vaak over het hoofd gezien. Te weinig bedrijven zien in dat een echte communicatiestrategie over CSR loont. Zeker als die coherent, transparant en concreet is.

Via content marketing deelnemen aan online conversaties

Internet zorgde voor een veranderd communicatie- en mediagedrag bij de consument. Die heeft niet alleen zijn eigen mening, maar deelt die ook. En dat gaat makkelijker dan ooit. Via een waaier aan toegankelijke en laagdrempelige kanalen verkondigt hij zijn merkervaring en reageert hij op andere meningen. Bedrijven worden zo geconfronteerd met moeilijk voorspelbare infostromen. Ze verliezen de controle over het eigen merk, over hun corporate image. Via content marketing kunnen ze op een creatieve en innovatieve manier aan de conversatie deelnemen. Wanneer ze ook hun duurzame CSR-activiteiten in de kijker plaatsen, versterken ze hun communicatie met factor twee. Niet minder dan 90% van de consumenten vindt het belangrijk dat ondernemingen zich engageren en hun waarden uitstralen. Belangrijk is dat die waarden sterk, authentiek en consequent zijn, en dat je CSR-strategie integraal deel uitmaakt van je bedrijfsbeleid.

Het belang van CSR voor de consument neemt toe

Niet minder dan 52% van de consumenten is geïnteresseerd in duurzame voedingsproducten, en dat cijfer groeit. Bij een vergelijkbare prijs-kwaliteit kiest de consument steeds bewuster voor duurzame producten. Belangrijk dus om die duurzaamheid in beeld te brengen. Vreemd genoeg stellen veel bedrijven zich terughoudend op om over hun duurzame inspanningen te communiceren. Ze verkondigen dat hun strategie nog niet volledig is afgerond, dat ze schrik hebben voor imago- en reputatieschade, dat de consumenten hen eventuele fouten kwalijk zullen nemen, dat de aandeelhouders steigeren door het kostenplaatje en de medewerkers niet genoeg betrokken zijn. Stuk voor stuk onterechte argumenten.

Communiceren over duurzaam ondernemen is belangrijk

Bedrijven die een duurzaamheidsrapport opstellen halen gemiddeld 20% van hun doelen niet. Ook dat cijfer is bewezen. Vindt de consument dat erg? Helemaal niet, zolang je als bedrijf maar open over je inspanningen communiceert. Mensen beseffen dat duurzame doelen niet altijd 100% haalbaar zijn, maar stellen je pogingen om die te halen wel op prijs. Openheid en het feit dat je doelen stelt worden beloond. Wist je trouwens dat Lidl ook een duurzaamheidsrapport heeft dat Magelaan heeft geschreven en vormgegeven?

Wat vroeger uitzondering was, is nu norm

De maatschappij, het moreel gedrag en de verwachtingen van de consument zijn aan het veranderen. Waarden worden steeds belangrijker. Wat vroeger de uitzondering was, is nu de norm. Ook de verwachtingen van werknemers zijn aan het omslaan. Voor employer branding biedt CSR een enorme kans, zeker voor wie de jongere generatie wil bereiken. Jonge mensen willen een job met groeikansen, een goed loon, én een optimale work-lifebalance. Maar bovenal willen ze voor een bedrijf werken waarmee ze zich kunnen identificeren qua waarden.

Blijf als duurzame onderneming niet achter en start met communiceren

De conclusie is duidelijk. Blijf als onderneming niet achter. Wees niet terughoudend om te communiceren over jullie CSR-inspanningen. Zet die gerust in als marketinginstrument. Communiceren over je waarden en je duurzaamheidsinspanningen levert een sterke en overtuigende communicatie op. Tegelijk trek je de beste werknemers aan. Een duurzaamheidsverslag opstellen kan ook een mooie start zijn voor groei, want zo stel je jezelf als bedrijf ook doelen.

Let’s create together!

contacteer ons

Magelaan - Let's Create

Word geïnspireerd door onze nieuwsbrief!