Duurzaamheid en duurzaam ondernemen boven bij Magelaan

Duurzaamheid en duurzaam

Het is niet alleen belangrijk wat Magelaan doet, maar ook hoe dat gebeurt. Duurzaamheid staat bij Magelaan echt bovenaan! In alles wat we doen staat duurzaam ondernemen op nummer één.

Al van bij de oprichting functioneert Magelaan volgens de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

We doen integer zaken volgens economische, esthetische én ethische criteria en hebben altijd oog voor het belang van alle betrokken partijen.

Magelaan en duurzaamheid

Ons duurzaam ondernemen uit zich in de manier waarop we samenwerken met klanten, leveranciers en medewerkers, maar ook in ons milieubewust handelen. Duurzaamheid bij Magelaan vertaalt zich in de volgende pijlers.

Duurzaam omgaan met mensen

Magelaan behaalde in maart 2010 bij het International Quality Center in Londen het Investor in People-certificaat. Dag na dag zetten we ons in om dat IiP-keurmerk te behouden.

Hoe gaan we duurzaam om met onze mensen?

  • We betrekken onze medewerkers bij het opstellen en uitwerken van de jaarlijkse operationele doelstellingen,
  • communiceren open over het beleid, de dagelijkse werking en het wel en wee van onze organisatie,
  • geloven sterk in de gelijkheid van kansen. We kijken daarom altijd verder dan eventuele beperkingen en bieden ook kansengroepen een aangename werkplek.

In december 2018 mochten wij van de Gezinsbond het Charter gezinsvriendelijke organisatie ontvangen. Dat label bekroont bedrijven die hun medewerkers als het belangrijkste kapitaal beschouwen en navenant behandelen. Als bedrijf zijn we voortdurend op zoek naar een harmonisch samengaan van werk en gezin.

Duurzaam omgaan met klanten en leveranciers

Waarop focussen we in onze relatie met klanten en leveranciers?

Het Magelaan-team:

  • verleent altijd correct communicatieadvies met het oog op kostenefficiëntie,
  • onderzoekt altijd de best mogelijke communicatievorm – in print of digitaal –, zelfs al resulteert dat in minder omzet voor ons,
  • besteedt aandacht aan de milieu-impact van de producten. Zo kiezen we bij drukwerk consequent voor FSC-gelabelde papiersoorten en voor drukkers die werken met vegetale inkten.

Duurzaam omgaan met het milieu

Duurzaam ondernemen en duurzaamheid uit zich ook in het zorg dragen voor het milieu, binnen het productieproces en in onze dagelijkse werking. Nu al nemen we heel wat maatregelen om ecologisch te werk te gaan en zoeken we constant naar nieuwe manieren om nog meer ons steentje bij te dragen.

Wist je dat Magelaan is aangesloten bij energieleverancier Ecopower die ons 100% groene stroom levert?

Duurzaam omgaan met de maatschappij

Een duurzame onderneming bestaat nooit op zichzelf, maar houdt altijd rekening met de omgeving. Ook Magelaan kijkt verder dan zijn eigen voordeur. Dat mag je heel letterlijk nemen, want wij zijn een actieve partner in de buurt. Zo sponsoren wij al jaren het buurtsportproject Sportnetwerk Gent Noord en trachten wij een goede buur te zijn.

In een iets ruimer geografisch gebied trachten wij de principes van duurzaam ondernemen uit te dragen door regelmatig onze kennis en knowhow ter beschikking te stellen van sociale organisaties en verenigingen.

Duurzaam ondernemen doen we ook samen

Duurzaam ondernemen doet Magelaan ook in samenwerking met andere duurzame ondernemers.

Magelaan en The Shift

Magelaan is overtuigd lid van The Shift, het netwerk van MVO-bedrijven en MVO-organisaties in ons land.

The Shift is de Belgische ontmoetingsplek voor duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Magelaan is een van de institutionele leden die tot het grote netwerk van The Shift behoren. Op het The Shift-platform gaan ondernemingen en niet-gouvernementele organisaties die streven naar duurzaam ondernemen in de wereldeconomie met elkaar in overleg, wisselen ze deskundigheid en kennis over duurzaamheid uit en delen ze hun netwerken.

Magelaan en Custo

Custo verenigt de toonaangevende bureaus binnen de sector als gelijkgestemde collega's, met één visie en één gezamenlijk doel: content marketing de plaats geven die het verdient als een volwaardig, creatief en professioneel marketinginstrument. Vanuit hun achtergrond in customer publishing weten de elf Custo-leden immers als geen ander hoe ze relevante en engagerende content kunnen creëren. Magelaan is een van die elf bureaus.

Via Custo zijn we trouwens ook aangesloten bij ACC Belgium.

Magelaan en Vonk

Magelaan is ook lid van Vonk, het netwerk voor interne communicatie. Dit brede netwerk telt zo’n 500 interne communicatieprofessionals in Vlaanderen en Brussel die werken voor zowel multinationals, kmo's, privébedrijven als social profit- en overheidsorganisaties. Ze houden de vinger aan de pols van de trends in duurzaam ondernemen.

Magelaan staat 100% voor duurzaam ondernemen

Zie je het zitten samen te werken met een communicatiebedrijf dat duurzaamheid werkelijk in- en uitademt?

Neem dan contact met ons op. We kijken ernaar uit even duurzaam met jou en je team om te gaan, en mooie, duurzame zaken te creëren.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zin in meer?
schrijf je dan in voor de Magelaan nieuwsbrief!